Bądźcie dla nich ojcami, mistrzami i świadkami pobożności eucharystycznej i świętości życia! – Św. Jan Paweł II

0

Pisaliśmy o powołaniu salezjańskim. Formację ministrantów z odkrywaniem powołania łączył św. Jan Paweł II. W Liście do kapłanów na Wielki Czwartek (2004) stwierdził, że opieka nad ministrantami stanowi niejako kolebkę powołań kapłańskich: „Grupa ministrantów, odpowiednio przez was prowadzona we wspólnocie parafialnej, może postępować na dobrej drodze chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium”. Ojciec Święty zachęcił także do nowego odkrycia roli ministrantów w Kościele: „Uczcie parafię, rodzinę rodzin, dostrzegać w ministrantach swoich synów, jak sadzonki oliwki dokoła stołu Chrystusa, Chleba Życia”.

Papież podkreślał, że wszelkie inicjatywy dotyczące ministrantów powinny być wspierane i promowane w parafii, zawsze z uwzględnieniem różnic wiekowych. Ojciec Święty, wśród odpowiedzialnych za formację ministrantów, wymienił nie tylko księży, lecz także rodziców i katechetów. Do najważniejszych elementów formacji należy świadectwo życia kapłańskiego: „W regularnym rytmie celebracji niedzielnych i codziennych ministranci spotykają właśnie was, widzą, jak w waszych dłoniach sprawuje się Eucharystia, z waszej twarzy czytają odblask Tajemnicy, w waszym sercu wyczuwają wezwanie większej miłości. Bądźcie dla nich ojcami, mistrzami i świadkami pobożności eucharystycznej i świętości życia!”.

Mamy nadzieję, że na swojej drodze spotkaliście księży, dzięki którym mocniej pokochaliście Boga.

Share.

Komentarze wyłączone. Zapraszamy na Forum!