Sakrament małżeństwa

0

Małżeństwo jest przymierzem, dzięki któremu małżonkowie tworzą razem wspólnotę całego życia, skierowaną na dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Istotnymi cechami tego sakramentu jest nierozerwalność oraz jedność. Należy koniecznie pamiętać, że szafarzami, a więc udzielającymi sobie tego daru są sami nowożeńcy, nie zaś kapłan lub diakon, którzy jedynie potwierdzają zawarcie związku i mu błogosławią. Materią tego sakramentu jest wyrażona przez małżonków zgoda, a formą – przysięga małżeńska.

Najczęściej ma on miejsce podczas Świętej Ofiary. W czasie tej celebracji służba liturgiczna ma dodatkowe zadania, takie jak: przygotowanie mikrofonu oraz rytuału (obrzędu), umieszczenie w odpowiednim miejscu dodatkowej stuły do przewiązania rąk nowożeńcom i podanie jej w odpowiednim momencie, przygotowanie tacki lub poduszki na obrączki, kropielnicy do ich pobłogosławienia oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, podanie również samych pierścionków.

Ponadto po Modlitwie Pańskiej na tę okazję przewidziane jest błogosławieństwo nowożeńców, zamiast embolizmu.

Czytania na tę okazję znajdują się w rytuale, podobnie jak Modlitwa powszechna. Formularz Mszy św. za nowożeńców znajduje się we Mszale Rzymskim na stronie 78” (MR wydanie I , 1986). Szaty celebransa są koloru białego.

Share.

Komentarze wyłączone. Zapraszamy na Forum!