Przeglądane: Okiem Prezesa

Praktyczne porady dla Prezesów LSO

Okiem Prezesa
0

Małżeństwo jest przymierzem, dzięki któremu małżonkowie tworzą razem wspólnotę całego życia, skierowaną na dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Istotnymi cechami tego sakramentu jest nierozerwalność oraz…

Okiem Prezesa
0

Prezesami ministrantów zostają Ci, którzy odnoszą sukcesy naukowe w szkole, a także Ci, którzy nie mają wielkich ambicji związanych z nauką. Podobnie sprawa ma się…

Okiem Prezesa
0

Moje doświadczenie uczy, że nie można prowadzić spotkań formacyjnych grupy, do której należą osoby zarówno ze szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Percepcja ministrantów jest różna i zależy…

Okiem Prezesa
0

Chłopacy muszą mieć zajęcie. Jeśli nie mają, sami sobie szukają wypełnienia czasu. Niestety, często nie tam, gdzie byłoby to wskazane. Dlatego ważną rolą Prezesa jest…