Przeglądane: Pielgrzymki LSO

Informacje o pielgrzymkach LSO

Pielgrzymki międzynarodowe
0

W tym roku Międzynarodowa Pielgrzymka Ministrantów do Rzymu będzie odbywać się w dniach od 3 do 8 sierpnia. Aby uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w…

Pielgrzymki krajowe
0

Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów (organizowana corocznie)  miała w tym roku miejsce w Gietrzwałdzie. Była to już VI Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Liturgicznej. Więcej informacji o Pielgrzymce znaleźć można na…

Pielgrzymki diecezjalne
0

Bardzo prosimy o zgłaszanie Diecezjalnych Pielgrzymek LSO. Wszystkie podane informacje dotyczące pielgrzymki zostaną umieszczone na stronie z listą wszystkich dodanych Pielgrzymek Diecezjalnych. Formularz zgłoszenia pielgrzymki…