Przeglądane: Podręczniki

W Anamnesis ukazał się w 2003 r. artykuł zatytułowany: O pilnej i ciągłej potrzebie formacji służby liturgicznej oraz instytucjach diecezjalnych za nią odpowiedzialnych. W tekście tym czytamy:
„Niestety brak kompletnego programu formacyjnego, brak pomocy formacyjnych, brak podręczników.”

Czy rzeczywiście brak? Sukcesywnie prezentujemy tu podręczniki i wydane w Polsce materiały pomoce w prowadzeniu formacji męskich zespołów Liturgicznej Służby Ołtarza.