Konspekty

 

W TEJ CHWILI BRAK KONSPEKTÓW.

WRÓĆ TU ZA JAKIŚ CZAS…

 

 

 

Zanim skorzystasz z konspektów umieszczonych na naszej stronie internetowej, musisz wiedzieć, że:

  • spotkanie nie może ograniczyć się jedynie do teorii;
  • trzeba łączyć elementy modlitwy, zabawy, integracji, ćwiczeń praktycznych, wiedzy religijnej;
  • konspekty umieszczone na naszej stronie publikowane są w 3 kategoriach wiekowych: ministranci młodsi, gimnazjaliści, młodzież, zgodnie z założeniami Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej;
  • należy pamiętać, że formacja obejmuje: spotkania formacyjne, wspólne wyjazdy, rekolekcje, a nawet sama służba przy ołtarzu jest szczytowym elementem formacyjnym, jeśli jest dobrze przeżywana;
  • konspekty na naszej stronie pisane są na podstawie podręczników polskich, ale też na podstawie własnej twórczości;
  • do owocności formacji potrzeba systematycznych spotkań i serdecznych relacji;
  • konspekty nie są tworem sztywnym, można je urozmaicać wg. swoich potrzeb.

Szkoła Podstawowa

Wskazania dla prowadzącego:

  • Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w Polsce zaleca, aby młodsi ministranci poznawali czynności związane z darami ofiarnymi i naczyniami, z niesieniem świec i krzyża, wody i kadzidła oraz mitry i pastorału. Dyrektorium także wskazuje także na to, że ministranci młodsi nie powinni podejmować się zadań ministranta księgi.
  • Ministranci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nie są w stanie z uwagą i zainteresowaniem słuchać prowadzącego spotkanie dłużej niż 15 minut. Dlatego w naszych konspektach dużą wagę przykładamy do aktywizacji.
  • Formacja młodszych członków LSO trwa trzy lata.