Zgłaszam Pielgrzymkę

Imię(wymagane)

Email (wymagane)

Data Pielgrzymki (wymagane)

Miejsce (wymagane)

Plakat Pielgrzymki (opcjonalne)

Organizator (opcjonalne)

Strona internetowa z informacjami o Pielgrzymce (opcjonalne)

Bardzo prosimy o zgłaszanie Diecezjalnych Pielgrzymek LSO.

Wszystkie podane informacje dotyczące pielgrzymki zostaną umieszczone na stronie z listą wszystkich dodanych Pielgrzymek Diecezjalnych.